Cereálne nápoje si rozumejú s biorytmom

Viete, čo sa skrýva za slovom biorytmus, ako funguje počas dňa a čo má spoločné s cereálnym nápojom? V rytme bio Biorytmy v princípe vyjadrujú priebežné zmeny vo fyzickej, emocionálnej a intelektuálnej kondícii človeka. Fyzický biorytmus...