Vážení obchodní partneri,
 

Na slovenský trh dodávame výrobky renomovaných firiem z Poľska, Českej republiky, Nemecka, Belgicka, Srbska, Maďarska, Talianska, ktoré sú držiteľmi BRC, IFS Logistics a ISO certifikátov. V nadväznosti na certifikáciu našich dodávateľov a v rámci zlepšovania kvality vzťahov s našimi odberateľmi, sa naša firma dňa 25.marca 2008 stala držiteľom medzinárodného štandardu certifikátu IFS Logistics.

Cieľom certifikácie je získavanie a udržiavanie si dôvery našich dodávateľov a odberateľov dodržiavaním vysokého štandardu kvality a bezpečnosti dodávaných tovarov. Hodnotenie úrovne našej firmy bolo zamerané na procesy manažmentu a kontroly akosti, skladovania, distribúcie a zdravotnej nezávadnosti nami dodávaných produktov.
Certifikáciu vykonala renomovaná firma EFSIS, ktorá je poľnohospodársko-potravinárskym sektorom materskej spoločnosti SAI Global.
Veríme, že naše aktivity prinesú aj v budúcnosti kvalitné obchodné vzťahy, zvýšenie dôvery k našej firme i nami dodávaným tovarom.

- získané ocenenia

- Certifikát IFS Logistics

- Dokumenty - Zákon o obaloch

- Zásady ochrany osobných údajov